Немско-български правоотношения
deutsch / Български

Cфера на услугите

Липсата на познания в една чужда правна система, както и езиковата бариера,
манталитета и разликата в културното развитие на страните водят често до
несигурност в отношенията с чуждестранни търговски партньори,грешки
в търговските отношенията и правни проблеми.

Чрез намесата на специалист, който владее и двата езика, който наред с
класическата правна помощ води и цялата необходима кореспонденция на
български и/или на немски, се избягват още в началото продължителни
съдебни процедури.

Моите предложения са насочени към малки и средни предприятия и към
частни лица, чиято сфера на действие е търговия или други бизнес
отношения с немски предприятия или частни лица.

Моята посредническа роля се изразява в: превод от и на немски език ,
намиране на подходящо седалище на Вашата фирма , изясняване на правни,
данъчни и финансови вапроси и помощ при основаване и регистрация на
Вашата фирма.

Немско- български правоотношения

Адвокатската кантора предлага юридически консултации на български и немски
малки и средни предприятия и частн и лица.

Като български предприемач, който иска да се установи в Германия можете да
разчитате на моята правна подкрепа по отношение на често появяващите се
въпроси във връзка с търговското, гражданското , данъчното ,трудовото и
чуждестранното право.

Съвместната ми работа с една данъчна кантора ви носи предимството на
едновременното и индивидуалното разрешаване на правни и данъчни проблеми.